Summa varor
0 kr
Moms tillkommer med
0 kr
Totalt att betala
0 kr
Skyddspaket m blodsmitta Cederroths 2596

Beskrivning

Cederroth Skyddspaket är ett hjälpmedel för att ge mun-till-mun-andning på rätt sätt samtidigt som det minskar risken för kontakt mellan hjälpare och skadad. Cederroths andningsmask är försedd med backventil. Skyddspaketet innehåller andningsmask med backventil, handskar och Savett Safety Skin Cleaner. Hållbar i fem år efter tillverkningsdatum.